Nieuws

3 November 2020

Presentaties VOROC bijeenkomst 29 oktober 2020


 10 March 2020

Preventieproject De Overstap: informatie over de werkwijze 2020


 

Preventieproject De Overstap: informatie over de werkwijze 2020

De gemeente Den Haag ondersteunt vo-scholen sinds een aantal jaren bij de doorstroom van overstappers naar vervolgonderwijs om schooluitval te voorkomen. Het doel is om door betere afstemming en samenwerking tussen scholen en de gemeente risico-overstappers in beeld te krijgen en met een gezamenlijk plan een succesvolle overstap naar vervolgonderwijs te realiseren. Scholen kunnen van deze ondersteuning gebruik maken door de risico-leerlingen aan te melden in VOROC. 


Het tijdspad van het preventieproject De Overstap ziet er als volgt uit:

Begin schooljaar tot 1 maart

Voorbereiding en begeleiding van leerlingen door het vo

vo-scholen

Half februari

Inventarisatie risico-leerlingen door vo in overleg met LPA (leerplichtambtenaar)

gemeente

Vanaf maart

Start aanmeldingen risico-leerlingen bij gemeente door vo-school (doorlopend)

vo-scholen

Begin april

Start begeleidingstrajecten risico-leerlingen (aanmelding vo)

gemeente

Begin juni

Inventarisatie en aanmeldingen risico-leerlingen door vo in overleg met LPA

gemeente

Begin augustus

Controle gemeente risico-leerlingen niet aangemeld door vo

gemeente

Vanaf augustus

Start spoed-begeleidingstrajecten risico-leerlingen (niet vo)

gemeente

Eind augustus

Inventarisatie en aanmeldingen No-Show door MBO in overleg met LPA

mbo

September

No-Show actie

gemeente

Oktober

Afronding de Overstap (overgang reguliere processen)

gemeente

 
Ouder nieuws »

Nieuwsbrieven

Selecteer hieronder een nieuwsbrief en klik op de button om deze te bekijken.

Contact

phone  070-3156351 070-3156351
email  servicedesk@voroc.nl

Bekijk ook:

Introductie
Help

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Regio Haaglanden
Regio Zuid-Holland oost


Nieuwsbrieven teruglezen »